Tak budują polski Ro-Pax

Gdańska Stocznia Remontowa buduje trzy promy dla polskich armatorów. Trwa wyposażanie pierwszego z nich, który zwodowano 31 października 2023 roku. Jednocześnie stocznia i jej kooperanci (Remontowa Shipbuilding, Holm Construction, Stocznia Wisła, Montex i Marine Projects) produkują bloki kadłuba na prom numer dwa. Natomiast 15 stycznia 2024 roku od cięcia pierwszych blach, rozpoczęto budowę promu numer trzy.

Kadłub promu o wadze 11 tysięcy ton, składa się z sześciu bloków, plus siedem bloków nadbudówki. Budowa kadłuba pierwszej jednostki NB 101 trwała 10 miesięcy. Po wodowaniu, zainstalowano nadbudówkę.

Film pokazuje w skrócie poszczególne etapy budowy promu NB101 w 2023 roku: składanie z sekcji przestrzennych pierwszego mega-bloku kadłuba, jego zwodowanie i przesunięcie do doku pływającego, transporty i scalanie pozostałych bloków z mega-blokiem, montaż pędników, wodowanie gotowego kadłuba i jego przeholowanie z doku do nabrzeża oraz instalację nadbudówki wraz ze sterówką.