Start produkcji polskich promów Ro-Pax

W Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. 24 października 2022 r. od cięcia pierwszych blach, rozpoczęto produkcję pierwszego promu Ro-Pax, o numerze budowy 101 dla spółki Polskie Promy, który będzie eksploatowany przez spółkę Unity Line, należącą do Polskiej Żeglugi Morskiej.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzej Wróblewski – dyrektor naczelny PŻM, Adam Ruszkowski – prezes zarządu Remontowa Holding SA, Michał Habina – prezes zarządu stoczni Remontowa SA, a także przedstawiciele banków i towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw klasyfikacyjnych, instytucji i firm zaangażowanych w projekt oraz stoczniowcy.

Cięcie pierwszych blach wykonano za pomocą sterowanej numerycznie plazmowej przecinarki CNC z głowicą 3D, umożliwiającą cięcie stali i stopów metali (aluminium, stal nierdzewna) z jednoczesnym fazowaniem krawędzi.

Promy budowane są w ramach kontraktu podpisanego 26 listopada 2021 roku. Stocznia wybuduje trzy jednostki dla spółki Polskie Promy, należącej do Skarbu Państwa. Dwie z jednostek będą pływać w barwach Unity Line, spółki zależnej PŻM, a jedna będzie użytkowana przez PŻB. Częścią umowy jest list intencyjny, zawierający opcję budowy czwartego promu.

Czytaj więcej: Ruszyła budowa promów Ro-Pax dla polskich armatorów