SMM 2016: Kurs na ekologię!

50 tysięcy zwiedzających ze 100 krajów świata. 2100 wystawców z ponad 60 państw, w tym, po raz pierwszy z Iranu, Malezji, Grecji i Singapuru. W dniach 6 – 9 września 2016 r. w Hamburgu odbędą się już po raz 27. Międzynarodowe Targi Morskie SMM, największe w Europie i jedne z największych na świecie.

Dla żeglugi, a także producentów statków i wyposażenia, rok 2016 jest czasem wielkiej próby. Finanse firm zostały zachwiane przez rekordowo niskie stawki frachtowe i czarterowe, zwiększającą się presję kosztów i zmniejszający się strumień towarów w transporcie morskim. W tym samym czasie w życie wchodzą coraz bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska naturalnego.

Jak podkreśla Martin Stopford, prezes Clarksons Research Services, również stocznie na świecie są w wielkich kłopotach. 2016 jest rokiem najniższej liczby zamówień na nowe statki na przestrzeni ostatnich 30 lat. Pomimo 20 proc. redukcji światowych mocy produkcyjnych i zamknięciu 581 stoczni (z 992 aktywnych stoczni w roku 2009, dziś zostały 423), zamówienia na nowy tonaż są wciąż poniżej dostępnych mocy. Produkcja masowców, tankowców, czy kontenerowców całkowicie ustała, nowych zamówień nie ma, podobnie jak zleceń na budowę statków dla sektora wydobywczego (offshore). Armatorzy ponoszą straty i nie inwestują w nowy tonaż. Ponieważ taka sytuacja może się utrzymać przez kilka najbliższych lat, armatorzy i operatorzy flot muszą wdrożyć nowe strategie, które zapewnią im nie tylko przetrwanie, ale i rozwój w nowych czasach.

Jedną z takich strategii jest jego zdaniem tzw. Smart Shipping (Inteligentna Żegluga). Wg Stopforda, w najbliższych latach czeka nas prawdziwa rewolucja w zakresie zarządzania flotami statków. Gwałtownie rozwijające się technologie wymiany informacji i komunikacji (ICT) mają ogromny potencjał w dziedzinie zwiększenia efektywności operacji żeglugowych i produktywności transportu morskiego. Doprowadzi to do powstania przedsiębiorstw żeglugowych nowego typu, bazujących na narzędziach telematycznych, stałym monitorowaniu i zbieraniu informacji o statku oraz błyskawicznej wymianie danych z wykorzystaniem komunikacji satelitarnej, mobilnych aplikacji, smartfonów, itd., co w konsekwencji może wykształcić nowe modele biznesowe w żegludze.

W tym procesie rosnąć więc będzie znaczenie producentów i dostawców innowacyjnych rozwiązań i systemów  ICT, podobnie jak wytwórców nowoczesnych „zielonych” napędów okrętowych.

To dlatego motywem przewodnim tegorocznych targów SMM będą: Digitalizacja, Big Data oraz Green Propulsions („ekologiczne napędy”). Innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie tych ostatnich organizatorzy SMM poświęcili nową, dodatkową halę wystawienniczą (A5) i powierzchni 3,5 tys. m kw.

Digitalizacja przewijać się będzie podczas każdego dnia SMM, z których każdy będzie  dedykowany innemu zagadnieniu (i związanemu z nim wydarzeniu). I tak będą to kolejno:

  • 5 września – Maritime Future Summit
  • 6 września – GMEC (Global Maritime Enviromnental Congress)
  • 7 września – MS&D – the international conference on maritime security and defence (międzynarodowa konferencja nt. bezpieczeństwa morskiego i obronności)
  • 8 września – Offshore Dialogue
  • 9 września – Maritime Career Market

Całkowita powierzchnia wystawiennicza targów SMM 2016 wynosi ponad 90 tys. m kw. Wydzielone pawilony narodowe będą miały: Argentyna, Kanada, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Indie, Iran, Japonia, Korea, Chorwacja, Malezja, Holandia, Norwegia, Austria, Rosja, Szwecja, Singapur, Hiszpania, Turcja, Wlk. Brytania, USA, Znednoczone Emiraty Arabskie oraz Chiny.

Targom towarzyszyć będzie ponadto 150 sympozjów i warsztatów.

O tegorocznych targach SMM mówiono na międzynarodowej konferencji prasowej w Hamburgu 2 czerwca 2016 r., z udziałem ekspertów branży żeglugowej i czołowych mediów morskich. Był wśród nich także PortalMorski.pl, który od wielu lat jest partnerem medialnym SMM.

W konferencji uczestniczyli: Bernd Aufderheide – prezes Hamburg Messe und Congress GmbH,  dr Martin Stopford – Non-Executive President of Clarksons Research Services, Lee Adamson – Head of Public Information Services International Maritime Organization (IMO) oraz Lars Robert Pedersen – zastępca Sekretarza Generalnego The Baltic and International Maritime Council (BIMCO).

Grzegorz Landowski