Premier na mostku

Premier Mateusz Morawiecki, na zaproszenie zarządu polskiej grupy kapitałowej Remontowa Holding, 22 listopada 2021 r. odwiedził należącą do niej Gdańską Stocznię Remontową im. J. Piłsudskiego SA.

Podczas wizyty zapoznał się z potencjałem polskiego przemysłu okrętowego na przykładzie projektów realizowanych w największej polskiej grupie stoczniowej.

Szef rządu zwiedził najnowsze jednostki pływające, zaprojektowane przez biuro Remontowa Marine Design i zbudowane w drugiej stoczni Holdingu Remontowa – Remontowa Shipbuilding SA, które z tej okazji przypłynęły i zacumowały do Nabrzeża Czołowego i Nabrzeża Ostrawica.

Najpierw wszedł na pokład okrętu ORP Albatros – drugiego z serii trzech nowoczesnych niszczycieli min budowanych dla Marynarki Wojennej RP przez Konsorcjum w składzie Remontowa Shipbuilding (lider), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej oraz PGZ Stocznia Wojenna. Obejrzał komorę hiperbaryczną przeznaczoną dla nurków – minerów, serce okrętu – Bojowe Centrum Informacyjne, pomieszczenia załogi oraz mostek.

Następnie Mateusz Morawiecki zwiedził prom hybrydowy Salish Heron, którego system napędowy jest zasilany LNG, zbudowany dla kanadyjskiego armatora British Columbia Ferries. Najpierw obejrzał pokłady samochodowe i przestrzenie pasażerskie. Potem w Centrali Manewrowo – Kontrolnej zapoznał się z systemami zarządzania siłownią i napędem promu. Na końcu udał się do sterówki, w której zasiadł w fotelu kapitana i wysłuchał krótkiej informacji o systemach nawigacji, łączności i sterowania jednostką.

Podczas wizyty premier Morawiecki obejrzał także statki remontowane i przebudowywane w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Wśród nich były m. in. rotorowiec – duński prom pasażersko – samochodowy z pomocniczym napędem wiatrowym, nowy statek offshore przebudowywany do pracy na morskich farmach wiatrowych oraz luksusowy wycieczkowiec ekspedycyjny, przystosowany w stoczni do żeglugi w rejonach arktycznych.

Czytaj więcej:

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził stocznie grupy Remontowa Holding