Polski przemysł stoczniowy

Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE to stowarzyszenie integrujące niemal 60 firm działających w szeroko pojętej branży gospodarki morskiej w Polsce, oferujących prawie 10 tys. miejsc pracy, czyli zatrudniających niemal co trzecią, pracującą w przemyśle okrętowym, osobę. Do organizacji tej, oprócz producentów statków i jednostek pływających oraz stoczni wykonujących remonty, przebudowy statków i obiektów offshore, należą także dostawcy usług, kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego, jak również wyższe uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe, firmy projektowe, towarzystwa klasyfikacyjne, banki i kancelarie prawne.

FORUM OKRĘTOWE jest członkiem europejskiego stowarzyszenia SEA Europe – Ships & Maritime Equipment Associations, zrzeszającego stocznie i producentów wyposażenia okrętowego z Europy oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan).

Zadaniem statutowym FORUM OKRĘTOWEGO jest promowanie, ochrona i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w organizacjach współdecydujących o kształtowaniu gospodarczych, politycznych i społecznych warunków funkcjonowania przemysłu okrętowego. Związek wspomaga rozwój szeroko rozumianego przemysłu stoczniowego, w tym budowy, remontu i przebudowy statków oraz obiektów pływających, oceanotechniki oraz offshore, dostaw usług i produkcji wyposażenia okrętowego, a także we wszystkich innych obszarach aktywności związanych z branżą.

FORUM OKRĘTOWE założono w 1993 roku. W 2013 roku obchodziło 20 lat działalności. Z tej okazji PortalMorski.pl wyprodukował film, prezentujący osiągnięcia polskiego przemysłu okrętowego oraz najciekawsze produkty i projekty firm zrzeszonych w tej organizacji.