Polski akcent Danish Maritime Days

25 października 2016 r. w Kopenhadze podczas trwającego w dniach 24 – 28 października cyklu wydarzeń Danish Maritime Days, odbyło się Danish-Polish Networking Seminar, poświęcone możliwościom rozszerzenia współpracy obu krajów w dziedzinie gospodarki morskiej.

Seminarium zorganizowały: stowarzyszenie Danish Maritime, Związek Pracodawców Forum Okrętowe oraz Zarząd Targów Warszawskich, organizator międzynarodowych targów morskich i konferencji BALTEXPO. Te ostatnie w dniach 11 – 13 września 2017 r. odbędą się w Gdańsku już po raz 19, z udziałem także duńskich firm, a podczas targów przewidziano obecność duńskiego pawilonu wystawienniczego oraz organizację duńsko-polskiego seminarium gospodarczego.

W wydarzeniu w Kopenhadze wzięli udział m.in. przedstawiciele duńskiej i polskiej administracji morskiej, a także przedstawiciele firm przemysłu morskiego obu krajów.

Spośród polskich uczestników głos zabierali m.in. Monika Niemiec – Butryn, wicedyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Artur Soroko, I Radca – Kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii, Jerzy Czuczman, dyrektor biura Forum Okrętowego.

Stronę duńską reprezentowali Jenny N. Braat, dyrektor zarządzająca Danish Maritime oraz Andreas Nordseth, dyrektor generalny Danish Maritime Authority.

Partnerami Danish-Polish Networking Seminar były Remontowa Holding S.A., Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście S.A. oraz Famor S.A.

Arkadiusz Aszyk, członek zarządu Remontowa Holding przedstawił prezentację oferty, a także omówił przykłady dotychczasowej współpracy największego polskiego holdingu stoczniowego z duńskimi klientami.

Z kolei Aneta Szreder – Piernicka, dyrektor handlowy ZMPSiŚ zaprezentowała dotychczasowe dokonania oraz plany dalszego rozwoju portu, w tym inwestycje w infrastrukturę pod kątem atrakcyjności terenów portowych dla potencjalnych inwestorów zagranicznych.