Perspektywy dla rynku LNG

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni w dniach 29 – 30 listopada br. odbyła się VII Konferencja Polskiej Platformy LNG i bioLNG, zorganizowana przez PPLNG.

Tematem przewodnim był dynamiczny rozwój sektora skroplonych paliw gazowych, a także poważne wyzwania, którym będzie musiał sprostać w najbliższych latach.

Podczas wydarzenia z udziałem polskich i zagranicznych panelistów, poruszono takie zagadnienia jak: regulacje Unii Europejskiej w zakresie LNG i bioLNG, ESG i raportowanie na podstawie dyrektywy CSRD w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, zalecenia i praktyki w zakresie instalacji LNG i CNG. Mówiono o dekarbonizacji i zielonej mobilności w Europie. Debatowano na temat nowej legislacji CO2 Tolling w Unii Europejskiej.

W drugim dniu konferencji skoncentrowano się na sektorze morskim. Omówiono m.in. kierunki rozwoju rynku biometanu w Polsce i Europie, a także związane z tym zagadnienia techniczne. Kolejnymi tematami była przyszłość LNG w sektorze morskim, w tym realizacje projektów statków z napędem gazowym. Rozmawiano również o małych jednostkach LNG, które mogą stanowić rozwiązanie dla lokalnego importu LNG jak i exportu bioLNG.

Zaprezentowano problem gazów cieplarnianych w świetle postanowień 80. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO, a także Europejskiego Systemu Handlu Emisjami oraz inicjatywy FuelEU. Naświetlono aspekty obecności metanu w środowisku i gospodarce. Innymi wątkami były: dekarbonizacja dzięki LNG małej skali, technologia skraplania biometanu oraz próba odpowiedzi na pytanie – jak zmierzyć dekarbonizację.

O konferencji i roli gazu ziemnego w obniżaniu emisyjności, wyzwaniach dla rynku LNG i przykładach zastosowań tego paliwa do zasilania statków, rozmawiamy z Adamem Niklewskim z PPLNG, Krzysztofem Czerskim z firmy Seatech Engineering oraz Marcinem Mucharskim, z biura Remontowa Marine Design and Consulting.