ORP Kormoran wchodzi do służby

We wtorek, 28 listopada 2017 r. w 99. rocznicę odtworzenia Marynarki Wojennej RP, przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni podniesiono banderę i wcielono do służby nowy niszczyciel min ORP Kormoran.

W uroczystości uczestniczyli minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, parlamentarzyści, przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kadry dowódczej SZ RP, władz samorządowych, a także przemysłu, w tym m.in. stoczni Remontowa Shipbuilding, która okręt zbudowała i Centrum Techniki Morskiej w Gdyni, które uczestniczyło w konsorcjum. Jeden z najnowoczesniejszych okrętów tej klasy na świecie został zaprojektowany przez biuro Remontowa Marine Design.

ORP Kormoran jest pierwszym z serii trzech nowoczesnych niszczycieli min, które trafią do 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Do jego głównych zadań należeć będą poszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja i zwalczanie min morskich, rozpoznanie torów wodnych, przeprowadzanie jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawianie min oraz zdalne sterowanie samobieżnymi platformami przeciwminowymi.

Matką chrzestną okrętu jest Maria Karweta. Pierwszym dowódcą okrętu zostanie kmdr ppor. Michał Dziugan.