ORP Hydrograf po remoncie

Gdańską Stocznię Remontowa SA opuścił okręt rozpoznania radioelektronicznego ORP Hydrograf, który przeszedł tam naprawę i modernizację.

Remont okrętu to efekt postępowania realizowanego przez Inspektorat Uzbrojenia MON, które wygrało konsorcjum, w skład którego weszła Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego SA jako lider. Umowę podpisano 7 grudnia 2017 roku w Warszawie.

Więcej szczegółów o tym projekcie:

W Gdańskiej Stoczni Remontowa SA zakończyła się naprawa główna ORP Hydrograf

ORP Hydrograf (263) jest jednym z dwóch okrętów tej klasy, służących obecnie w Marynarce Wojennej RP, drugim z nich jest wspomniany ORP Nawigator (262). Jednostki zostały wybudowane w Stoczni Północnej w Gdańsku (obecnie Remontowa Shipbuilding S.A.). Podniesienie bandery na ORP Hydrograf miało miejsce 8 maja 1976 roku. Wcześniej, bo 17 lutego 1975 roku banderę wciągnięto na ORP Nawigator.