Nagrody Innowacyjna Gospodarka Morska 2015

Podczas Forum Gospodarki Morskiej, które odbyło się 9 października 2015 r. w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni wręczono nagrody Innowacyjna Gospodarka Morska 2015.

Przyznano je już po raz trzeci. Statuetki Innowacyjna Gospodarka Morska, ufundowane przez Piotra Soykę, prezesa zarządu Remontowa Holding SA, przyznawane są przez kapitułę, którą stanowi Rada FORUM OKRĘTOWEGO. Forma statuetki przypomina, że tak jak umiejętnie oszlifowany diament nabiera ogromnej wartości stając się brylantem, tak wdrożenie innowacyjnych pomysłów, buduje przewagi konkurencyjne i podwyższa wartość rynkową firm.

W kategorii Osobowość – nagrodę otrzymał dr inż. JERZY LITWIN Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku za wieloletnią działalność w aktywnym promowaniu elementów kulturowych związanych z przemysłem okrętowym, oraz interaktywną wystawę „Statki Nasza Pasja”.

W kategorii Innowacyjny Projekt nagrodzono – biuro projektowe Salt Ship Design Poland za opracowanie kompletnego pakietu dokumentacji jednostki typu Offshore Construction Vessel SALT 301, o unikalnych właściwościach manewrowych, wprowadzonej do eksploatacji w 2015 roku.

Natomiast w kategorii Innowacyjne Przedsięwzięcie – statuetka trafiła do Gdańskiej Stoczni REMONTOWA im. J. Piłsudskiego SA, za kompleksową realizację projektu przebudowy statków i obiektów pływających typu FPSO i FSO.