Więcej gazu przez morze…

Podczas 15. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy NAFTA–GAZ–CHEMIA, 20 września br. w Warszawie, głównymi tematami były: bezpieczeństwo energetyczne, pakiet klimatyczny, rynek energii, rynek detaliczny paliw, polityka energetyczna, rynek gazu, infrastruktura gazowa, inwestycje polskiej chemii oraz chemia specjalistyczna. Organizatorem był Zarząd Targów Warszawskich. Partnerem medialnym wydarzenia był PortalMorski.pl

Wiele uwagi poświęcono m.in. projektowi budowy tzw. Bramy Północnej dla importu gazu LNG i w tym kontekście – planowanej rozbudowie gazoportu w Świnoujściu. W jej efekcie moce regazyfikacyjne terminalu mają wzrosnąć z obecnych 5 mld m sześc. do 7,5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie.

Ma także powstać drugie nabrzeże, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców małej i średniej skali, przeładunek LNG typu „transshipment” – ze statku przy nabrzeżu rozładunkowym na statek przy nabrzeżu przeładunkowym, załadunek jednostek bunkrujących LNG, a także bunkrowanie LNG.

Z kolei przedstawiciele jednej z amerykańskich firm mówili o znanej od co najmniej pół wieku, lecz dotąd nieskomercjalizowanej technologii jądrowych reaktorów ciekłosolnych. Pracując w elektrowniach atomowych nowego typu, mniejszych, tańszych i szybszych w budowie od tradycyjnych, mogą one dostarczać dla przemysłu czystą  i – jak zapewniali – bezpieczną energię.

O projekcie Bramy Północnej, LNG, rozbudowie gazoportu, a także o alternatywnych nośnikach energii mówią: Paweł Jakubowski, dyrektor Pionu Rozwoju w GAZ-SYSTEM,  Krzysztof Jackowski, dyrektor Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Grzegorz Tobiszewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz Simon Irish, prezes zarządu spółki Terrestrial Energy.