Kapitan Sulatycki: Sam człowieku nic nie zrobisz…

Kapituła nagrody Złota Kotwica 19. Międzynarodowych Targów i Konferencji BALTEXPO 2017 przyznała tytuł Osobowości Roku Gospodarki Morskiej kapitanowi żeglugi wielkiej inż. Zbigniewowi Sulatyckiemu. Nagrodę „za podejmowane od lat intensywne działania na rzecz integracji różnych środowisk dla budowy silnej gospodarki morskiej w Polsce” wręczono podczas inauguracji Targów 11 września 2017 r.

Zbigniew Sulatycki urodził się 23 sierpnia 1933 w Skarżysku-Kamiennej. Pływał na statkach polskich (PLO) i zagranicznych armatorów, był także m.in. inspektorem w Urzędzie Morskim w Gdyni, Kapitanem Portu Gdynia, pilotem morskim, szefem Stacji Pilotów Morskich przy Morskiej Agencji Gdynia. Pracował również jako niezależny ekspert przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego w Gdyni oraz instruktor w Ośrodku Szkolenia Kapitanów na dużych statkach w Iławie.

W latach 1990 – 1991 był Przewodniczącym zespołu doradców ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, a następnie, do roku 1993, Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej w rządach Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej.

Od lat podejmuje intensywne wysiłki dla integracji różnych środowisk na rzecz budowy silnej gospodarki morskiej, która jego zdaniem powinna być jednym z najważniejszych filarów gospodarki narodowej. Orędownik wspierania polskich firm, przywrócenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także przywrócenia polskiemu przemysłowi okrętowemu aktywnej roli na światowym rynku. Zwolennik powrotu narodowej bandery na polskie statki, objęcia polskiej floty nadzorem klasyfikacyjnym Polskiego Rejestru Statków, a także wzmocnienia szkolnictwa morskiego.

Współtwórca i pierwszy przewodniczący Konwentu Morskiego, utworzonego w grudniu 2016 r., który opiniuje kluczowe kierunki działania resortu gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej, rekomenduje inicjatywy oraz przedkłada projekty koncepcji rozwoju obszarów, którymi zajmuje się ministerstwo.

Dla mnie wzorem jest Eugeniusz Kwiatkowski, który stworzył Centralny Okręg Przemysłowy i Gdynię, a wcześniej grupę wspaniałych inżynierów, którzy chcieli służyć państwu. A jakie kto ma poglądy? To nie jest ważne – powiedział Sulatycki, który w 1995 roku założył Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, zostając jego prezesem (obecnie jest prezesem honorowym).

Za swoją działalność został uhonorowany m.in. odznaczeniem Bene Merito przyznanym w październiku 2016 r. przez Ministra Spraw Zagranicznych: „w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej”.

W lutym 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za: „wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej”.