Innowacyjna Gospodarka Morska 2016

Podczas 16. Forum Gospodarki Morskiej Gdynia wręczono nagrody Innowacyjna Gospodarka Morska 2016. Uroczystość wręczenia statuetek poprzedziła niniejsza prezentacja filmowa ukazująca na początku migawki z laureatami poprzednich edycji konkursu, a następnie pokazująca tegorocznych laureatów i nagrodzone projekty. Film ten został pokazany publiczności Forum Gospodarki Morskiej, 14 października 2016 r. przed wręczeniem statuetek tegorocznym laureatom.

Kapituła nagrody w roku 2016 przyznała statuetki w pięciu kategoriach.

W kategorii:

  • INNOWACYJNY PROJEKT w uznaniu za pierwszy na świecie w swojej klasie statek typu ConRo z innowacyjnym układem napędowym LNG, pozwalającym na nowatorskie rozplanowanie przestrzeni ładunkowej i osiągnięcie bardzo dobrego wskaźnika Efektywności Energetycznej, nagrodę otrzymała firma Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o.
  • INNOWACYJNY PRODUKT, w uznaniu za samopodnośną, samowyładowczą barkę Zourite, przeznaczoną do budowy jednego z najdłuższych wiaduktów morskich na świecie, nagrodę uzyskała stocznia CRIST SA.
  • INNOWACYJNA TECHNOLOGIA, w uznaniu za kreowanie innowacyjnych technologii operacji podwodnych  na morskich polach wiatrowych, dzięki nowatorskiej jednostce do układania kabli podmorskich, nagrodę otrzymała stocznia Remontowa Shipbuilding SA.
  • INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIE, w uznaniu za opracowanie koncepcji edukacyjno – organizacyjnej Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu, tworzonej w Mosamedesz w Angoli, w tym programów akademickich i badań laboratoryjnych, nagrodę otrzymała Akademia Morska w Gdyni.
  • OSOBOWOŚĆ, w uznaniu za działania podjęte w celu wyrównywania możliwości konkurencyjnych polskiego przemysłu stoczniowego, nagrodę otrzymał Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.