Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

W Warszawie 14 stycznia 2016 r. odbyło się Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. To pierwsza z cyklu konferencji dedykowanych planom, wyposażeniu, technologiom i rozwiązaniom na rzecz obronności morskiej.

Uczestniczyli w niej politycy, przedstawiciele parlamentu i władz państwowych, w tym m.in.: przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach. wiceminister MON Tomasz Szatkowski, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Brysiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Krzysztof Kozłowski, szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. dr Adam Duda, Inspektor Marynarki Wojennej wiceadm. Marian Ambroziak, dowódca Centrum Operacji Morskich (Komponentu Morskiego) wiceadm dr Stanisław Zarychta, przedstawiciele polskich i zagranicznych sił zbrojnych, a także koncernów zbrojeniowych i firm zajmujących się realizacją projektów militarnych.

Podczas wydarzenia zaprezentowano pierwsze wyniki prac nad projektem Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Dyskutowano także na temat planu modernizacji polskiej Marynarki Wojennej oraz możliwości krajowego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów w realizowaniu prac serwisowych, modernizacji oraz budowy nowych okrętów.

Organizatorem Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016, które odbyło się pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej była Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Zarząd Targów Warszawskich SA. Jednym z patronów medialnych był PortalMorski.pl