Czwarty polski Kormoran w budowie!

We wtorek, 28 marca 2023 r. w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku uroczyście pocięto pierwsze blachy na budowę czwartego z serii niszczyciela min typu Kormoran II. Okręt, który otrzyma nazwę ORP Jaskółka zasili flotę 12. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, stacjonującego w Porcie Wojennym w Świnoujściu.

To podniosłe wydarzenie napawa dumą, że polskich akwenów morskich będą strzec tak nowoczesne jednostki. Budowa zaawansowanych technicznie okrętów Marynarki Wojennej odbywa się w polskiej stoczni. Wierzę, że załoga stoczni Remontowa Shipbuilding doskonale poradzi sobie z tym odpowiedzialnym zadaniem. Cieszę się, że budowa polskiego okrętu została powierzona budowniczym o najwyższych kwalifikacjach i kompetencjach, którzy każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem wypełniają swoje obowiązki” – napisał w liście do uczestników wydarzenia dowódca Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał Wiesław Kukuła.

Okręt budowany jest przez Konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding (lider), PGZ Stocznia Wojenna i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej.

To już czwarty niszczyciel min typu Kormoran II (wyporność: do 850 t, długość całkowita 58,50 m, szerokość maks. 10,30 m). Prototypowy okręt ORP Kormoran, zaprojektowany i zbudowany w formule pracy badawczo-rozwojowej, wszedł do służby w listopadzie 2017 r. Jego eksploatacja pozwoliła na wprowadzenie modyfikacji w budowie seryjnych niszczycieli min.

Dzięki nim ORP Albatros i ORP Mewa (przekazane w 2022 roku) jak również trzy kolejne zakontraktowane jednostki będą miały optymalne możliwości operowania w trudnych warunkach hydrometeorologicznych. Zasadnicze i najbardziej znaczące zmiany wprowadzone na jednostkach seryjnych, dotyczą uzbrojenia artyleryjskiego oraz podwodnych systemów przeciwminowych.