Chrzest i wodowanie holownika Gniewko

5 marca 2019 r. w stoczni Remontowa Shipbuilding SA, należącej do grupy kapitałowej Remontowa Holding odbył się uroczysty chrzest holownika Gniewko (H-1). To drugi z serii sześciu budowanych w tej stoczni jednostek tego typu dla Marynarki Wojennej RP na mocy kontraktu podpisanego w czerwcu 2017 roku.

Z powodu złych warunków pogodowych w dniu uroczystości, w tym bardzo silnego wiatru, jednostkę zwodowano następnego dnia za pomocą dźwigu pływającego.

O roli i zadaniach, które będzie pełnił holownik Gniewko opowiada kmdr ppor. Radosław Pioch, rzecznik prasowy dowódcy 3. Flotylli Okrętów. O holowniku i współpracy z Marynarką Wojenną mówi matka chrzestna Monika Małyszko, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. wiceadm. Józefa Unruga w Gdyni.