Kamień węgielny pod Centrum Konserwacji Wraków Statków

24 listopada 2014 r. w Tczewie z udziałem prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym.

W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, konsul honorowy Królestwa Norwegii Michał Rzeszewicz, Radosław Kaflowski, dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego w Gdańsku SKANSKA S.A., Jerzy Litwin, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz Szymon Kulas, zastępca dyr. NMM w Gdańsku i kierownik projektu Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie. Podpisali oni akt erekcyjny, który następnie, wraz z egzemplarzami wydań lokalnych gazet oraz monetami umieszczonymi w specjalnej tubie, wmurowali w konstrukcję budynku przyszłego Centrum.

Obiekt poświęcili ksiądz infułat Stanisław Grunt z Diecezji Pelplińskiej oraz ksiądz prof. dr hab. Marcin Hintz, Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Projekt „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”, realizowany jest w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.