Bandera na ORP Mewa

Przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni 14 lutego 2023 r. odbyła się uroczystość podniesienia bandery na okręcie ORP Mewa. To trzeci z niszczycieli min projektu 258 typu Kormoran II zbudowany w stoczni Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku. Tym samym okręt został uroczyście wcielony do służby w Marynarce Wojennej RP.

W trakcie uroczystości Sekretarz Stanu i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera przekazał banderę wojenną dowódcy okrętu kmdr ppor. Bartoszowi Blaszke i proporzec Marynarki Wojennej zastępcy dowódcy Marcie Grządzieli. Odczytał także list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym podziękował on podmiotom polskiego przemysłu stoczniowego, stojącym za sukcesem, jakim są niszczyciele min typu Kormoran II.

Wyrazy najwyższego uznania składam kierownictwu, kadrze i wszystkim pracownikom stoczni Remontowa Shipbuilding SA. To państwa kompetencje, doświadczenie i determinacja pozwoliły zrealizować jeden z najlepiej wykonanych kontraktów w historii krajowego przemysłu zbrojeniowego. Jestem dumny, że polska firma wzięła pełną odpowiedzialność za skonstruowanie tak znakomitego okrętu i wzorowo wywiązała się ze zobowiązania jego budowy. Gratuluję i dziękuję także pozostałym uczestnikom konsorcjum budującego Kormorana: PGZ Stoczni Wojennej, Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Centrum Techniki Morskiej i wszystkim podwykonawcom. Państwa sukces pokazuje, jak kluczowa jest współpraca, w której podmioty państwowe i prywatne nie rywalizują, lecz łączą wysiłki na rzecz realizacji zadania istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa Ojczyzny – napisał Prezydent RP.

Kilka słów do uczestników wydarzenia skierował także wicepremier Mariusz Błaszczak. W jego imieniu przekazał je Łukasz Kudlicki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Budowane w polskiej stoczni niszczyciele min typu Kormoran II to nowoczesne jednostki, specjalizujące się w wąskim, ale kluczowym aspekcie działań na morzu. Załoga ORP Mewa w procesie przekazywania okrętu zdążyła poznać jego możliwości i nauczyć się wykorzystywać wszystkie funkcjonalności wyposażenia – podkreślił szef MON.

ORP Mewa jest trzecim z serii nowoczesnych niszczycieli min, które trafią do gdyńskiego 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Pierwszy z serii ORP Kormoran wszedł do służby 28 listopada 2017 roku. Drugi z serii, ORP Albatros podniósł banderę 28 listopada 2022 r.