Zielone technologie w żegludze

Czas, język, formuła i miejsce:

20 kwietnia 2021 r., j. angielski, otwarte wydarzenie online, towarzyszące targom gospodarki morskiej InterMarE South Baltic w Gdańsku

Tematyka:

 • dekarbonizacja żeglugi i związane z tym wyzwania dla szeroko rozumianego sektora morskiego,
 • nowe rodzaje napędów, paliw alternatywnych i źródeł energii dla statków nisko i zero-emisyjnych,
 • technologie obniżające emisje gazów cieplarnianych na statkach będących w eksploatacji,
 • nowe przepisy, regulacje prawne i ramy instytucjonalne dla implementacji proekologicznych rozwiązań w transporcie morskich
 • doświadczenia Norwegii, jako lidera zmian na rzecz zielonej żeglugi

Mówcy:

 • Anders Eide – Ambasador Norwegii w Polsce
 • Christophe Tytgat – Sekretarz Generalny SEA Europe
 • Knut Ørbeck-Nilssen – Prezes DNV Maritime

Paneliści:

 • Erik Nyhus – Dyrektor ds. Środowiska DNV
 • Christophe Tytgat – Sekretarz Generalny SEA Europe
 • Hege Økland – Prezes NCE Maritime CleanTech
 • Dariusz Jaguszewski – projektant statków i Członek Zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding

Uczestnicy:

Przedstawiciele europejskich armatorów, stoczni, biur projektowych, producentów wyposażenia, dostawców usług dla sektora morskiego, towarzystw klasyfikacyjnych, stowarzyszeń i klastrów morskich oraz administracji rządowych

Organizatorzy:

Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o.

Patroni honorowi:

Ambasada Norwegii w Polsce
SEA Europe – Europejskie Stowarzyszenie Stoczni i Producentów Wyposażenia Morskiego
DNV
Prezydent Miasta Gdańska

Czytaj więcej:

O zielonych technologiach w żegludze na europejskiej konferencji w Gdańsku

Szczegóły i formularz rejestracyjny:

www.greenmare.eu