US Army w Porcie Gdańsk

27 marca 2017 r. do nabrzeża T2 w terminalu kontenerowym DCT Gdańsk przybił samochodowiec Green Ridge ze sprzętem wojskowym armii USA na pokładzie. Ten statek z tego typu ładunkiem zawinął tu po raz pierwszy.

W ciągu dwóch dni amerykańscy żołnierze ze specjalnych oddziałów logistycznych rozładowali w sumie ponad 300 pojazdów, które będą stanowiły wyposażenie dla jednostek zapewniających zaplecze logistyczne operacji Atlantic Resolve.

O transporcie i jego przeznaczeniu opowiada nam generał Duane Gamble z 21 Dowództwa Wsparcia Teatru Działań, natomiast o nietypowej dla terminalu DCT operacji rozładunkowej rozmawiamy z Cameronem Thorpe’em, prezesem zarządu DCT Gdańsk SA.