Transport Week 2016

Od 8 do 10 marca 2016 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbywała się 6. edycja międzynarodowej konferencji Transport Week. Wzięło w niej udział ponad 300 uczestników z 21 krajów, którzy wysłuchali 59 prelegentów podczas 53 prelekcji i uczestniczyli w 7 panelach dyskusyjnych.

Trzy międzynarodowe konferencje: Ports and shipping of tomorrow, Baltic Container Conference oraz Intermodal Conference zgromadziły m. in. przedstawicieli czołowych linii żeglugowych i kontenerowych, portów morskich, operatorów terminali i portów oraz przewoźników intermodalnych w Europie, w tym reprezentantów najważniejszych polskich instytucji związanych z gospodarką morską.

W tej edycji wydarzenia po raz pierwszy jeden cały dzień polskich seminariów poświęcony był tematyce żeglugi śródlądowej, europejskim korytarzom transportowym, transportowi intermodalnemu w Europie Centralnej, a nawet kształceniu przyszłej branży transportowej.

Transport Week to ważne wydarzenie zarówno w Polsce, jak i w Europie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m. in. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, a także najważniejsze instytucje europejskie – m. in. ESPO, BPO, ECSA oraz CLECAT.

Tradycyjnie już PortalMorski.pl był jednym z patronów medialnych konferencji.