Stępka pod holownik dla MW RP

23 stycznia 2018 r. w stoczni Remontowa Shipbuilding z grupy Remontowa Holding odbyło się uroczyste położenie stępki pierwszego (B860/1) z serii sześciu holowników, których odbiorcą będzie Marynarka Wojenna RP.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratu Uzbrojenia MON, 3 Flotylli Okrętów, 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Kontrakt na budowę 6 holowników podpisany został 19 czerwca 2017 roku. Pierwszy z holowników przekazany zostanie zamawiającemu w 2019 roku, kolejne w kilku miesięcznych sekwencjach kończąc realizację kontraktu w 2020 roku.

Holowniki przeznaczone są do zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń, podejmowania z wody torped. Jednostki będą mogły być eksploatowane w trudnych warunkach hydrologicznych, na morzach niearktycznych. Jednostki te będą posiadały zdolność do  samodzielnej żeglugi  przez 5 dób oraz możliwość przewozu ładunków o łącznym ciężarze 40 kN i uciągu 250 kN.