Statek wielozadaniowy Planeta I zwodowany

W stoczni Remontowa Shipbuilding SA z grupy kapitałowej Remontowa Holding 29 bm. statek wielozadaniowy Planeta I o numerze budowy B 618/2, zamówiony przez Urząd Morski w Szczecinie. To już drugi z serii statek wodowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontrakt na budowę dwóch wielozadaniowych statków podpisano 5 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie. Pierwszy z nich – Zodiak II zwodowany przed trzema miesiącami, eksploatowany będzie przez Urząd Morski w Gdyni.  Planeta I realizować będzie swe zadania dla Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Obydwa statki o długości 60 m, szerokości 12,8 m i zanurzeniu 3,5 m będą osiągać prędkość 13 węzłów. Obsługiwane będą przez sześcioosobową załogę i 14 osób personelu specjalistycznego.

Spalinowo-elektryczny system napędu pozwoli na elastyczne wykorzystanie mocy przy wypełnianiu różnorodnych zadań. W codziennej eksploatacji jednostki przeznaczone będą do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, a także wykonywania i opracowywania pomiarów hydrograficznych. W przypadku wystąpienia katastrofy morskiej, będą mogły zostać wykorzystane do holowania, zwalczania rozlewów olejowych, gaszenia pożarów, jak również wypełniania funkcji ratowniczych. W okresie zimowym, w przypadku wystąpienia zalodzenia torów wodnych, statki pełnić będą funkcje lodołamaczy pełnomorskich.

Obie jednostki budowane są według projektu wykonanego przez należące do grupy kapitałowej Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków.

Budowa statków zakończy się w 2020 roku. Zastąpią one 37-letnie jednostki eksploatowane obecnie przez Urzędy Morskie.