Sejmowa komisja gospodarki morskiej w Gdyni

W poniedziałek, 22 lutego br. w Urzędzie  Morskim w Gdyni odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Podczas wydarzenia, które spotkało się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli przemysłu i biznesu morskiego, komisja omówiła m. in. aktualną sytuację w branży stoczniowej, portowej i logistycznej, a także temat budowy nowego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Udział w spotkaniu wzięli minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marek Gróbarczyk, wiceszef resortu Paweł Brzezicki i posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk – przewodnicząca komisji, która prowadziła wyjazdową sesję. Za stołem prezydialnym zasiadł także m.in. Kazimierz Smoliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

W wyjazdowym posiedzeniu brali udział także – jako zaproszeni goście – przedstawiciele m.in. Polskiego Klastra Morskiego i innych klastrów, miasta Gdynia, Grupy Kapitałowej Remontowa Holding, a także Stoczni Nauta, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Akademii Morskiej w Gdyni i Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Związku Pracodawców Forum Okrętowe i Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.