Ruszyła budowa pierwszego Delfina

W czwartek, 27 kwietnia 2023 r. w stoczni Remontowa Shipbuilding uroczyście pocięto stal na pierwszy z serii dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego typu SIGINT (signal intelligence) dla polskiej Marynarki Wojennej.

W uroczystości uczestniczyli m.in. wiceadmirał Jarosław Ziemiański – Inspektor Marynarki Wojennej, komandor Piotr Skóra – szef Szefostwa Techniki Morskiej, Mats Wicksell – dyrektor generalny i szef SAAB Kockums AB, Lars Brännström – zastępca dyrektora generalnego SAAB Kockums AB, Jyrki Kujansuu – prezes SAAB Technologies, Magnus Nelsen – kierownik projektu. Byli obecni także przedstawiciele stoczni z grupy Remontowa Holding, Marynarki Wojennej RP, a także instytucji finansowych i firm bezpośrednio współpracujących przy budowie tych nowoczesnych okrętów.

Rolę głównego wykonawcy pełni spółka SAAB Kockums AB, która w listopadzie 2022 roku podpisała z Agencją Uzbrojenia umowę na zaprojektowanie, budowę, dostawę i wsparcie logistyczne dwóch tego typu okrętów w ramach programu pod kryptonimem Delfin dla polskiej Marynarki Wojennej. Szwedzka firma odpowiedzialna jest także za integrację zaawansowanych systemów na potrzeby misji wywiadowczych.

W ramach kontraktu Remontowa Shipbuilding zbuduje kompletne jednostki, wyposażone we wszystkie urządzenia i systemy z wyjątkiem systemów zwiadu radioelektronicznego. Przeprowadzi także niezbędne testy, w tym pełny zakres prób dokowych HAT (ang. Harbour Acceptance Tests) i morskich SAT (ang. Sea Acceptance Tests). Następnie dostarczy okręt Szwedom, którzy doposażą go w specjalistyczne systemy wywiadowcze.

Nowe okręty programu Delfin wspierać będą pozyskiwanie danych wywiadowczych i prowadzić rozpoznanie hydroakustyczne, bazujące na dźwiękach generowanych przez okręty podwodne.

Po przekazaniu Zamawiającemu okręty SIGINT zastąpią obecnie eksploatowane przez Marynarkę Wojenną jednostki projektu 863: ORP Nawigator i ORP Hydrograf, zbudowane odpowiednio w latach 1975 i 1976 w Stoczni Północnej w Gdańsku, czyli obecnej Remontowa Shipbuilding.