Przemysł okrętowy w Polsce 2015-2016

Przegląd wydarzeń w przemyśle okrętowym w Polsce w okresie październik 2015 – wrzesień 2016 r. Prezentuje m. in. wodowania i przekazania nowych statków oraz okrętów różnych typów zbudowanych w polskich stoczniach, remonty i przebudowy platform wiertniczych oraz inne najciekawsze projekty realizowane w polskich firmach branży okrętowej.

Film pokazano publiczności podczas 16. Forum Gospodarki Morskiej Gdynia, 14 października 2016 r. Pokaz poprzedził uroczystość wręczenia nagród „Innowacyjna Gospodarka Morska 2016”.