Polska Morska

O filmie

Przedstawiamy film promujący starania Polski o wejście do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Zwiększenie aktywności naszego kraju na forum tej organizacji i działania mające na celu znalezienie się wśród państw należących do Rady IMO Marek Gróbaczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zadeklarował oficjalnie podczas Światowych Dni Morza w Szczecinie w czerwcu 2018 r. Gościem tego wydarzenia był m.in. Kitack Lim, sekretarz generalny IMO.

–  Polska od 1960 roku jest jednym z najważniejszych członków IMO. Chciałbym podziękować polskiemu rządowi oraz Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za zaangażowanie i za działania w ramach IMO – mówił w Szczecinie Kitack Lim.

Najwyższym organem IMO jest Zgromadzenie, obradujące raz na dwa lata. Rada to organ zarządzający, w skład którego wchodzi 40 państw, wybieranych przez Zgromadzenie na okres dwóch lat w trzech kategoriach. Do IMO należą obecnie (stan na 2017 rok) 172 państwa, jako pełni członkowie i trzej członkowie stowarzyszeni.

– W przyszłym roku chcemy dołączyć do Rady IMO, dlatego z zaangażowaniem budujemy poparcie naszej kandydatury przez inne kraje – mówił Marek Gróbarczyk 18 grudnia ub. r. w Warszawie na spotkaniu z dziennikarzami, podsumowującym trzy lata pracy kierowanego przez niego resortu.

Wcześniej, 21 listopada minister wziął udział w 121. posiedzeniu Rady IMO w Londynie, podczas którego spotkał się także z sekretarzem generalnym Kitackiem Limem. Polska delegacja odbyła również wiele rozmów roboczych z delegacjami zagranicznymi, dotyczących m.in. polskiej kandydatury do Rady IMO na kadencję 2020-2021.

PORTALMORSKI.PL jest jednym z podmiotów, który udostępnił zdjęcia filmowe, wykorzystane w filmie „POLSKA MORSKA”.

Kategoria: Morze.

Tagi: film, IMO, Kitack Lim, Marek Gróbarczyk, morska, polska, Rada IMO i sekretarz generalny.

2 komentarze

  1. Szkoda, że nie wspomniano o zaplecze edukacyjno-badawcze Polskiego przemysłu morskiego, zwłaszcza WOiO PG oraz WTMiT ZUT.

    mhg, Mar 26, 2019 Odpowiedz

  2. Tytułem uzupełnienia: strajki przyczyniły się nie tylko do obalenia „komunizmu”, którego notabene w Polsce nigdy nie było, ale przede wszystkim do obalenia morskości Polski, pozbawionej dziś floty handlowej, rybackiej a nawet wojennej…

    Marceli, Lut 08, 2019 Odpowiedz


Dodaj komentarz