Otwarcie nabrzeża T2 w DCT Gdańsk

24 października 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie drugiego głębokowodnego nabrzeża kontenerowego DCT Gdańsk.

Ukończony przez DCT Gdańsk SA projekt stanowi największą prywatną inwestycję sektora portowego w Polsce i jedną z największych tego typu inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej skutkującą wygenerowaniem znaczących oszczędności dla konsumentów oraz ograniczeniem szkodliwych emisji do środowiska.

O inwestycji i wydarzeniu czytaj więcej:

Otwarcie T2 – nowej części terminalu DCT Gdańsk

– Ta inwestycja podwaja nasz potencjał przeładunkowy. Nie tylko na Bałtyku, ale także w Europie Północnej stajemy się poważnym graczem, który jeszcze bardziej będzie w stanie wygenerować przepływ towarów z portów bazowych zachodniej Europy na statkach, które będą zawijały bezpośrednio do DCT w Gdańsku – mówi Maciek Kwiatkowski, prezes zarządu DCT Gdańsk.

Rozmawiamy z także nim o nowych możliwościach przeładunkowych terminalu DCT, ewentualnych kolejnych inwestycjach, a także o rosnącym polskim eksporcie i o tym dlaczego terminal kontenerowy to barometr handlu zagranicznego.