Nagrody Innowacyjna Gospodarka Morska wręczone w Gdyni

10 października 2014 r., podczas XIV Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2014, Związek Pracodawców Forum Okrętowe po raz drugi przyznał nagrody Innowacyjna Gospodarka Morska. Uroczystość była punktem kulminacyjnym panelu Gospodarka Morska.

Docenienie zasług i osiągnięć firm, osób i przedsięwzięć z branży morskiej ma przede wszystkim zwrócić uwagę na bardzo dobrą kondycję polskiego przemysłu stoczniowego. Ma ponadto podnieść świadomość branży jako tej, która z sukcesem przeszła okres przemian, prężnie się rozwijającej, osiągającej wysoki poziom zysków, a ponadto posiadającej doskonałą reputację wśród zagranicznych kontrahentów w Europie i na świecie. Statuetka Innowacyjna Gospodarka Morska przyznawana jest przez Kapitułę, którą stanowią członkowie Rady Forum Okrętowego. Kapituła ustala warunki konkursu, ocenia zgłoszone kandydatury i nadaje tytuły związane z nagrodą. Forma statuetki przypomina, że tak jak umiejętne oszlifowanie diamentu tworzy brylant o ogromnej wartości, tak też dzięki wdrożonym innowacjom firma staje się konkurencyjna, buduje swoją przewagę i podwyższa wartość rynkową.

Tegoroczni laureaci (nagrody przyznano za rok 2013) zostali wyłonieni w pięciu kategoriach: Innowacyjny Produkt, Innowacyjna Technologia, Innowacyjne Przedsięwzięcie Organizacyjne, Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Projekt.

Rada Forum podjęła decyzję o uhonorowaniu następujących firm:

  • W kategorii Produkt – OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. za opracowanie Modułowego Lekkiego Trału Niekontaktowego, jako znaczącego wkładu w rozwój nowoczesnych bezzałogowych systemów zwalczania min.
  • W kategorii Technologia – nagrodę przyznano Remontowa LNG Systems Sp. z o.o., należącej do grupy Remontowa Holding za opracowanie technologii i zrealizowanie inwestycji w celu wdrożenia w pełni zintegrowanego i kompletnego systemu zasilania silników gazem LNG.
  • W kategorii Przedsięwzięcie Organizacyjne – nagrodę otrzymała firma VISTAL Gdynia S.A. za zakończone sukcesem wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (pierwsze notowanie odbyło się 8 stycznia 2014 r.).
  • W kategorii Firma – nagrodę przyznano stoczni Remontowa Shipbuilding z grupy Remontowa Holding za utrzymywanie pozycji lidera w produkcji promów o napędzie gazowym LNG.
  • W kategorii Projekt – wyróżniono StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o. za wykonanie Projektu Koncepcyjnego, Projektu Technicznego i Projektu Warsztatowego jednostki Vidar, zbudowanej przez Crist S.A., do instalacji farm wiatrowych na morzu.