Konwent Morski rozpoczął pracę

2 lutego br. w Sopocie odbyło się posiedzenie Konwentu Morskiego, utworzonego z inicjatywy ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka.

– To pierwsze spotkanie Konwentu Morskiego – mówił jego przewodniczący kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki. – Gospodarska morska powinna być jednym z najważniejszych filarów gospodarki narodowej – podkreślał.

Wiceprzewodniczącym Konwentu Morskiego został Piotr Soyka, prezes Remontowa Holding, natomiast funkcję sekretarza pełni Krzysztof Siedlikowski, przewodniczący Rady Nadzorczej stoczni „Nauta”.

W uroczystej inauguracji prac Konwentu uczestniczyli m.in. Stanisław Karczewski – marszałek Senatu RP, Adam Kwiatkowski – szef Kancelarii Prezydenta RP, Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Piotr Gliński – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jan Szyszko – minister środowiska, Bartosz Kownacki – wiceminister obrony narodowej, Marian Banaś – wiceminister finansów, Waldemar Kraska – senator RP, posłowie na Sejm RP, szefowa sejmowej komisji gospodarki morskiej Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Janusz Śniadek, a także Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, Krzysztof Kozłowski – wojewoda zachodniopomorski oraz Wojciech Szczurek – prezydent Miasta Gdyni.

Konwent ma opiniować kluczowe kierunki działania resortu gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej, rekomendować inicjatywy oraz przedkładać projekty koncepcji rozwoju obszarów, którymi zajmuje się ministerstwo. Na spotkaniu mówiono o potrzebie odbudowy polskiej gospodarki morskiej, przywrócenia żeglowności Odry i Wisły, wsparcia rybołówstwa i ratownictwa morskiego. Podkreślano konieczność kształcenia fachowców dla gospodarki morskiej, w tym także powrotu do szkolnictwa zawodowego, kształcącego wysoko wykwalifikowane kadry dla przemysłu okrętowego.

Kpt. Zbigniew Sulatycki zapowiedział intensyfikację działań na rzecz powrotu narodowej bandery na polskie statki oraz objęcia polskiej floty nadzorem klasyfikacyjnym Polskiego Rejestru Statków.

Wszyscy bardzo liczymy, że Konwent stanie się intelektualnym filarem polityki odbudowy gospodarki morskiej, że będzie niewyczerpanym źródłem wspaniałych idei, pomysłów, koncepcji i projektów, dzięki którym ta dziedzina ekonomicznej aktywności odzyska należne jej miejsce w strukturze naszej gospodarki narodowej” – napisał w odczytanym przez Marka Gróbarczyka przesłaniu do uczestników spotkania, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

– Rola tego typu ciał, jak Konwent Morski jest szalenie istotna. To jest rola doradcza, ale także taka, która pilnuje nas polityków, czyli rola w jakieś mierze kontrolna. To jest także wyraz szacunku dla tych wszystkich, którzy domagali się, aby sprawy morskie były stawiane w odpowiedni sposób i odpowiednio doceniane – podkreślał wicepremier, prof. Piotr Gliński.

Wielkie nadzieje w pracach Konwentu pokłada także resort obrony, któremu podlega część stoczni – o czym mówił wiceszef MON, Bartosz Kownacki.

– Przed ministrem obrony narodowej ogromne wyzwania w tym zakresie – ogromne zamówienia sięgające dziesiątek miliardów złotych, które będą szły w kierunku polskich stoczni – zapowiedział minister Kownacki, wskazując na konieczne inwestycje w budowę m.in. nowoczesnych okrętów dla polskiej marynarki wojennej.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Sejmu i Senatu RP oraz resortów, m.in. finansów i środowiska zadeklarowali pełne wsparcie dla rozwoju gospodarki morskiej, w tym przywrócenia żeglowności polskich rzek i budowy nowego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Minister Marek Gróbarczyk wręczył nominacje członkom Konwentu, zaś kpt. Zbigniew Sulatycki przedłożył do oceny pierwszy dokument pt.: „Koncepcja wzmocnienia działań prorozwojowych żeglugi handlowej w Polsce – w tym odtworzenia żeglugi liniowej”.

W skład Konwentu Morskiego weszli (kolejność alfabetyczna):

 1. Paweł Budda – Rybak
 2. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal – Rektor Politechniki Koszalińskiej
 3. Jerzy Czuczman – Prezes Forum Okrętowego
 4. Profesor dr hab. inż. Marek Dzida – Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Politechnika Gdańska
 5. Ks. Abp. Andrzej Dzięga – Arcybiskup Szczeciński
 6. Mirosław Folta – Kapitan Żeglugi Wielkiej, Przewodniczący Rady PŻM
 7. Józef Gawłowicz – Kapitan Żeglugi Wielkiej
 8. Ks. Abp. Sławoj Leszek Głódź – Arcybiskup Diecezji Gdańskiej
 9. Ryszard Grycner – Prezes Chipolbrok
 10. Jan Jankowski – były prezes PRS
 11. Mirosław Langowski – V-ce Dyrektor PLO
 12. Bogusław Marciniak – Przewodniczący Społecznego Komitetu obrony PŻM
 13. Marek Marzec – Kapitan Żeglugi Wielkiej Stowarzyszenie Kapitanów ŻW
 14. Dr inż. Jacek Nowicki – Dyrektor  Ośrodka Badawczego w Iławie
 15. Jan Popończyk – Kapitan Żeglugi Śródlądowej
 16. Lech Pieczyński – Dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu
 17. Krzysztof Siedlikowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej stoczni „Nauta”
 18. Piotr Soyka – Prezes Grupy Kapitałowej Remontowa Holding
 19. inż. Zbigniew Sulatycki – Kapitan Żeglugi Wielkiej
 20. Andrzej Strzeboński – Prezes Zarządu Szczecińskiego Parku Przemysłowego
 21. Profesor Henryk Śniegocki – Prorektor ds. morskich Akademii Morskiej w Gdyni
 22. Stanisław Wądołowski – Poseł RP
 23. Jerzy Wyrzykowski – były v-ce prezes  PRS
 24. Zbigniew Wysocki – Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego
 25. Dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski – Dziekan Akademii Morskiej w Szczecinie

Następne posiedzenie Konwentu Morskiego zorganizowane będzie w Szczecinie, w połowie marca 2017 roku.

Grzegorz Landowski