Konferencja Offshore – rozwój regionów nadmorskich, Słupsk 2014

O filmie

Konferencja Offshore, pod hasłem „Rozwój Regionów Nadmorskich”, zorganizowana w Słupsku w dniach 29-30 września 2014 r., która odbywała się pod patronatem Portalu Morskiego to najważniejsze wydarzenie gospodarcze, polityczne i branżowe dedykowane morskiej energetyce wiatrowej w Polsce w 2014 r.

W ośrodku konferencyjnym Słupskiego Inkubatora Technologicznego spotkali się specjaliści od energetyki dyskutujący nad przyszłością budowy farm wiatrowych na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Połączenie kompetencji, doświadczenia i wiedzy eksperckiej organizatorów konferencji – PSEW (Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej) i FNEZ (Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej) miały, w założeniach konferencji, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom branży morskiej wobec organizacji sektorowych w zakresie wspólnego i efektywnego działania na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Jednym z tematów był także rozwój małych portów na środkowym wybrzeżu, które ze względu na bliskość planowanych polskich morskich farm wiatrowych, mogłyby dla nich stanowić zaplecze serwisowe. Jednak – jak stwierdził Tomasz Bobin, dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co ma się zmienić w miastach takich jak Ustka czy Łeba. Na innym panelu dyskutanci stwierdzili, że w zasadzie jedynym portem predestynowanym do takiej roli pozostało Darłowo, ponieważ np. Ustka wybrała już turystykę rugując funkcje przemysłowe i transportowe portu. Jednak nawet porty, które teoretycznie nadają się na zaplecze serwisowe farm wiatrowych offshore, mogą być zagrożone niewłaściwymi decyzjami dot. zagospodarowania przestrzennego, itp. Ze względu na swą wielkość (w odniesieniu do jednostek pływających służących do instalacji wież wiatrowych na morzu), prawdopodobnie w ograniczonym zakresie będą mogły być używane jako zaplecze przy budowie farm wiatrowych.

Tematyka konferencji nie ograniczała się do polityki i państwowej czy regionalnej strategii, która powinna uwzględniać morską energetykę wiatrową. Na konferencji dyskutowano też o szczegółach i uwarunkowaniach środowiskowych, technicznych i organizacyjnych wpływających na możliwość powstawania farm wiatrowych na polskim morzu.

 

Kategoria: Offshore.

Dodaj komentarz