Kadry morskie dla PGE Baltica

Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej – to nowy kierunek studiów podyplomowych utworzony na Uniwersytecie Morskim w Gdyni pod patronatem PGE, która realizuje projekt budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – największej elektrowni wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Pierwszy semestr studiów rozpoczyna się w marcu 2022 roku.

Nowe studia podyplomowe utworzone przez Uniwersytet Morski w Gdyni przeznaczone są dla kadry menadżerskiej i technicznej przedsiębiorstw prowadzących działalność w całym przemyśle offshore i jego sektorach składowych. Z oferty mogą skorzystać zarówno specjaliści z branży OO&G (Offshore Oil&Gas) jak i OWE (Offshore Wind Energy).

Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę i umiejętności związane przede wszystkim z efektywnym i bezpiecznym zarządzaniem ryzykiem w projektach offshore. Zadba o to wykwalifikowana kadra złożona m.in. ze specjalistów od żeglugi morskiej, bezpieczeństwa, prawa, a także ekspertów-praktyków z sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Partnerem głównym studiów jest spółka  z Grupy PGE – PGE Baltica.  Oficjalne podpisanie umowy odbyło się 28 lutego 2022 roku w budynku Wydziału Nawigacyjnego UMG.

– Do budowy i rozwoju programu offshore potrzebujemy kompetentnych kadr. Podjęcie współpracy z Uniwersytetem Morskim w Gdyni oznacza, że w niedalekiej przyszłości na rynku pracy pojawią się wykwalifikowani eksperci z obszaru morskiej energetyki wiatrowej wykształceni w Polsce – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Cieszy, że już w kilka miesięcy po podpisaniu z UMG listu intencyjnego, dotyczącego współpracy eksperckiej mającej na celu rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, uruchamiamy nowy kierunek studiów – dodaje prezes PGE.

Nowe studia podyplomowe będą trwały dwa semestry i obejmą łącznie 190 godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia praktyczne.

Utworzenie nowych studiów podyplomowych na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zostało zainicjowane listem intencyjnym, dotyczącym współpracy badawczej i edukacyjnej, który w maju 2021 roku podpisały PGE, Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Duński Uniwersytet Techniczny (Danmarks Tekniske Universitet). Intencją tej współpracy było m.in uruchomienie studiów specjalizacyjnych na UMG w Gdyni.

O nowym kierunku studiów mówią: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Dariusz Lociński – prezes zarządu PGE Baltica, dr hab. Agnieszka Blokus – Dziula, kierownik studiów podyplomowych oraz Rafał Żendarski, kierownik w PGE ds. przygotowania zaplecza O&M, czyli wszystkich kwestii dotyczących konserwacji i utrzymania morskich farm wiatrowych.

Czytaj także:

Nowy kierunek studiów z obszaru offshore na Uniwersytecie Morskim w Gdyni we współpracy z PGE Baltica