IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

26 lutego 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Prawo Żeglugi Morskiej” organizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

W kolejnej edycji projektu skupiono się na szeroko pojętej problematyce prawa żeglugi morskiej. W trakcie konferencji omawiano m.in. zagadnienia związane z charakterem prawnym statku morskiego ze szczególnym uwzględnieniem instytucji aresztu statku, definicji statku (głównie w kontekście jej sformułowania w opracowywanym właśnie nowym kodeksie morskim) czy też odpowiedzialności za eksploatację statku. Do, zrealizowanych z powodzeniem, założeń organizatorów konferencji, należało zainicjowanie dyskusji dotyczącej przewozu i korzystania ze statku, a także poddanie analizie regulacji z zakresu ubezpieczeń morskich.

Tradycyjnie już celem spotkania było stworzenie platformy do podjęcia debaty o sprawach morskich oraz wymiana poglądów przez prawników i przedstawicieli świata nauki, a także przedsiębiorców z sektora gospodarki morskiej i studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Bardzo ożywiona, chwilami, dyskusja, a nawet polemiki z silnie zarysowanymi stanowiskami, przekonują, że cel ten podczas IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego osiągnięto.

PortalMorski.pl był jednym z patronów prasowych wydarzenia.