FPF-1 wypływa na próby

O filmie

21 lipca 2016 r. z Gdańskiej Stoczni Remontowa SA, należącej do grupy kapitałowej Remontowa Holding, wyholowano półzanurzalną platformę wydobywczą FPF-1 na redę Gdańska na ostatnie testy przed ostatecznym przekazaniem armatorowi. Tym samym nastąpił finał kompletnej przebudowy tego obiektu na tzw. pływającą rafinerię, czyli półzanurzalny system wydobywczy.

Platforma FPF-1 po przebudowie w stoczni Remontowa SA w Gdańsku, przeznaczona jest do eksploatacji na polach Stella i Harrier położonych w tzw. Greater Stella Area development, w brytyjskim sektorze Morza Północnego.

Wyjście platformy na ostatnie próby m.in. tak zwanego awaryjnego zanurzenia, przed ostatecznym przekazaniem armatorowi poprzedziły przeprowadzone wcześniej w stoczni testy statecznościowe (próby przechyłów) i inne.

Przebudowa FPF-1 była jednym z najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych i złożonych technicznie projektów inżynieryjnych w sektorze offshore przeprowadzonych w ostatnim czasie w Polsce i Europie.

Film ukazuje operację wyholowania platformy ze stoczni, w tym m.in. pracę holowników WUŻ Port and Maritime Services Ltd. sp. z o.o.

Kategoria: Stocznie.

2 komentarze

  1. Gratulacje dla autora. Interesujący artykuł, a to w dzisiejszych czasach rzadkość!

    Marcela Moulds, Lut 25, 2021 Odpowiedz

  2. piękny film

    Kangur, Paź 20, 2018 Odpowiedz


Dodaj komentarz