Flota i stocznie na Forum Wizja Rozwoju 2019

Od 24 do 25 czerwca br. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbywała się II edycja Forum Wizja Rozwoju.

– Forum, wizja i rozwój będą wytaczać kolejne kierunki, będą azymutem zmian w naszej ojczyźnie – mówił premier Mateusz Morawiecki otwierając Forum, nad którym objął honorowy patronat. – Potrzebujemy forum jako miejsca spotkań, dyskusji i wymiany poglądów, takiego jak to, które dzisiaj otwieramy. Potrzebujemy wizji, by osiągnąć z pozoru nierealne cele w ciągu kolejnych lat.

W wydarzeniu znalazło się 100 debat z udziałem pięciuset panelistów. W trakcie dwóch dni z udziałem przedstawicieli biznesu, świata nauki oraz polityki dyskutowano m.in. o energetyce, bezpieczeństwie, technologiach przyszłości, inwestycjach, transporcie, finansach, społecznej odpowiedzialności biznesu, rolnictwie, kulturze i sztuce, ekomobilności, gospodarce morskiej, odpowiedzialnym biznesie, badaniach i rozwoju, programach społecznych, zdrowiu oraz srebrnej gospodarce.

W ramach paneli poświęconych gospodarce morskiej rozmawiano o działalności biur projektowych, transporcie morskim, rozwoju polskich portów i stoczni, międzynarodowej współpracy gospodarczej w regionie Morza Bałtyckiego, a także o znaczeniu turystyki morskiej dla rozwoju Pomorza.

O barierach i czynnikach rozwoju polskiej floty i przemysłu stoczniowego rozmawiamy z kpt. ż.w. Tadeuszem Hatalskim, inicjatorem projektu przywrócenia polskiej bandery, zgłoszonego na forum Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, a także z Bartłomiejem Pomierskim, wiceprezesem zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding oraz Krzysztofem Wróblem, prezesem zarządu spółki projektowej Remontowa Marine Design (grupa Remontowa Holding).