Dzień Dostawcy morskich farm wiatrowych

Jedenastego stycznia 2023 roku w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER firmy Polenergia, Equinor i Gamesa Renewable Energy zaprosiły potencjalnych dostawców komponentów i usług dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 polskich firm i potencjalnych usługodawców, którzy spotkali się z przedstawicielami spółek Polenergia i Equinor, prowadzących najbardziej zaawansowane inwestycje w farmy wiatrowe na Bałtyku oraz firmy Siemens Gamesa Renewable Energy, będącej preferowanym dostawcą turbin wiatrowych dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III.

Do 2030 roku w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego powstać mają farmy wiatrowe o łącznej mocy bliskiej 6 GW. Wśród nich są trzy projekty o mocy 3 GW wspólnie realizowane przez polską Grupę Polenergia i norweską spółkę Equinor.

O tych projektach, zapotrzebowaniu na dostawy, a także związanych z tym szansach na rozwój mówią Maciej Stryjecki, dyrektor ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polenergii oraz Marcin Wróbel – offshore project manager w Siemens Gamesa.