Drugi wywiadowca w budowie

Stocznia Remontowa Shipbuilding w Gdańsku rozpoczęła 15 listopada 2023 r. budowę drugiego okrętu rozpoznania radioelektronicznego typu SIGINT (signal intelligence) dla Marynarki Wojennej RP.

Okręt otrzyma nazwę ORP Henryk Zygalski – na cześć wybitnego polskiego matematyka i kryptologa, który przyczynił się do złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

W uroczystości cięcia pierwszych blach na budowę jednostki uczestniczyli przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Uzbrojenia, Saab, stoczni Remontowa Shipbuilding, Marynarki Wojennej, towarzystwa klasyfikacyjnego DNV, polskiej administracji morskiej, a także firm i instytucji gospodarki morskiej.

W imieniu stron kontraktu oraz podmiotów współpracujących przy realizacji projektu głos zabrali prezes stoczni Remontowa Shipbuilding Dariusz Jaguszewski, Szef BBN, sekretarz stanu Jacek Siewiera, wicedyrektor ds. marketingu Saab Kockums Lars Brännström, a także kontradmirał Włodzimierz Kułagin – szef Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

To już drugi okręt SIGINT, budowany w stoczni Remontowa Shipbuilding w ramach programu Delfin. Stępkę pierwszego z nich, który otrzyma nazwę ORP Jerzy Różycki, położono 27 lipca 2023 roku.

Nowe okręty zastąpią eksploatowane obecnie przez Marynarkę Wojenną jednostki projektu 863: ORP Nawigator i ORP Hydrograf zbudowane, w połowie lat 70. ubiegłego wieku w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, czyli w obecnej Remontowa Shipbuilding.