Czas na budowę farm wiatrowych na Bałtyku

W Warszawie 2 października 2023 r., podczas konferencji podsumowano zakończenie udzielania koncesji na budowę farm wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku.

Dzisiaj mogę zakomunikować, że przygotowaliśmy grunt pod dynamiczny rozwój rynku offshore w Polsce. Rozdysponowanie koncesji zostało poprzedzone wieloma działaniami legislacyjnymi, co pozwoliło nam uzyskać pełen tytuł do realizacji kolejnych zadań i te zadania właśnie dzisiaj rozpoczynamy – mówił Marek Gróbarczyk, wiceminister i pełnomocnik rządu ds. gospodarki morskiej i inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Z kolei Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej podkreśliła, że zakończenie wydawania pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych jest odpowiedzią na potrzeby rozwoju branży offshore i budowania niezależności energetycznej Polski.

W jednej z trzech debat tematycznych, pod hasłem: „Rozwój offshore motorem rozwoju technologicznego Polski” wzięli również udział przedstawiciele władz uczelnianych z Gdańska, Gdyni i Szczecina. Uczestnikami byli: dr hab. inż. Marek Dzida, pełnomocnik rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Adam Weintrit – Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. Krzysztof Pietrusiewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz prof. Wojciech Ślączka – Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Rozmawiano m.in. o edukacji przyszłych pracowników branży offshore. Jak podkreślali prelegenci, aby moc mówić o skoku technologicznym w tym obszarze potrzebne są uczelnie, na których stoi obowiązek wykształcenia kadr.

Podczas konferencji odbyły się także debaty – właścicieli koncesji: „Powody zaangażowania w offshore oraz teraźniejszość i przyszłość branży offshore w Polsce na tle długoterminowych wyzwań branży” oraz debata dostawców usług i kooperantów: „Szanse i wyzwania, kształt i perspektywy rynku dla offshore”.

W relacji Portalu Morskiego, o rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na morzu mówią: minister Marek Gróbarczyk, Paweł Śliwa, wiceprezes Zarządu PGE SA ds. Innowacji oraz prof. Wojciech Ślączka – Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie.