Chrzest statku PSV Springbok dla USA

9 maja 2014 r. w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., należącej do grupy Remontowa Holding miał miejsce chrzest jednostki Springbok  – jednej z serii ośmiu tego typu –  zbudowanych na zamówienie armatora ze Stanów Zjednoczonych. Aktu chrztu dokonała Katarzyna Mazurek.

Jednostka o stoczniowym numerze budowy 851/7 to wielozadaniowy statek typu PSV (Platform Supply Vessel – zaopatrzeniowiec górnictwa morskiego). Podobnie jak poprzednie jednostki tej serii, przeznaczony jest do zabezpieczania właściwego funkcjonowania platform wiertniczych i wydobywczych. Statek służyć będzie do transportu ładunków niezbędnych przy prowadzeniu odwiertów i eksploatacji platform, takich jak: ładunki wielkogabarytowe, skonteneryzowane, pakiety rur, ładunki płynne i sypkie (np. płuczki wiertnicze) w dwudziestu trzech zbiornikach, w tym również ładunki niebezpieczne.

Odbiorca, ECO (Edison Chouest Offshore), to jeden z amerykańskich potentatów w sektorze przemysłu offshore. Zdecydował się na złożenie dużego zamówienia w polskiej stoczni, mimo, że posiada własne stocznie. Statki z tej serii należą do największych i najbardziej uniwersalnych w swojej klasie.

Statek wyposażono w napęd spalinowo-elektryczny w technologii średniego napięcia, umożliwiający ekonomiczną eksploatację w szerokim zakresie obciążenia, przy znacznym ograniczeniu zużycia paliwa, a tym samym – mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Jest on także wyposażony w systemy zaawansowanego sterowania, pozycjonowania dynamicznego, klasy DP2, jak również w instalację zwalczania pożarów wg klasy FiFi-1 oraz zwalczania rozlewów olejowych.

Podobnie jak na kilku innych statkach z tej serii, również na nim zainstalowano dodatkowe systemy ograniczania kołysania na fali (anti-roll) podnoszące komfort pracy zatrudnionych na nich marynarzy. Statek budowany jest pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego American Bureau of Shipping według projektu MMC 887L opracowanego przez polskie biuro projektowe MMC Ship Design & Marine Consulting Sp. z o.o. z Gdyni.