Baza offshore PGE Baltica w Ustce

W poniedziałek, 17 października 2022 roku spółka PGE Baltica, realizująca program offshore Grupy PGE, zaprezentowała w Ustce plany zagospodarowania terenów portowych na potrzeby projektów energetyki wiatrowej na morzu.

Powstanie tam baza operacyjno-serwisowa dla morskich farm wiatrowych Grupy PGE oraz Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej.

– Jesteśmy przekonani, że będzie również impulsem do rozwoju całego regionu i powstawania nowych miejsc pracy – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki dobrym warunkom nawigacyjnym i technicznym portu, odpowiedniej głębokości zarówno podejścia, jak i kanału portowego, jednostki serwisowe będą mogły bez przeszkód wypływać stąd na obszar morskich farm wiatrowych – dodaje Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica.

Przebudowę nabrzeża zaplanowano w taki sposób, żeby umożliwić wykorzystanie części terenu przez kadrę techniczną, jeszcze na etapie budowy morskich farm wiatrowych.

„Zgodnie z harmonogramem pierwsze prace budowlane rozpoczną się w 2024 roku. Centrum serwisowe rozpocznie działalność w 2026 roku” – podała Grupa PGE.

O planowanych inwestycjach i ich znaczeniu dla miasta i regionu, a także związanych z tym szansach rozwoju całej polskiej gospodarki, w tym także przemysłu stoczniowego mówią Paweł Lisowski – Starosta Słupski, Tomasz Wiśniewski – Starszy Kierownik Projektu ds. Inwestycji Portowych PGE Baltica, b– prezes zarządu PGE Baltica, Marcin Horała – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Jarosław Tucholski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Nowych Technologii w PGE Baltica.

Czytaj więcej:

Grupa PGE wybiera port w Ustce na centrum serwisowe dla projektów offshore wind