Ambasadorzy polskiej gospodarki

29 maja 2017 r. w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ogłoszono zwycięzców rankingu gospodarczego Tygodnika Wprost.

Tygodnik Wprost po raz kolejny ogłosił Listę 200 największych polskich firm, obejmującą przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, na której zostały one uszeregowane wg wartości przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2016 r . Spośród nich wskazano również najszybciej rozwijające się firmy w  rankingu „Polskie Gepardy”, a także 100 największych eksporterów, ujętych na liście „Polscy Ambasadorzy”. W tym ostatnim przypadku kryterium stanowił udział eksportu w przychodach ze sprzedaży.

Wśród 200 największych polskich firm, polską gospodarkę morską reprezentuje Grupa Kapitałowa Remontowa Holding, która na liście głównej znalazła się na 68 pozycji. Zajęła również drugie miejsce w rankingu „Polscy Ambasadorzy”, grupującym 100 największych polskich eksporterów w roku 2016.

O wnioskach płynących z tegorocznego zestawienia, aktualnej kondycji polskich przedsiębiorstw oraz pomocy państwa mówią redaktor naczelny Tygodnika Wprost Jacek Pochłopień oraz Piotr Soyka, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Remontowa Holding.